שולחן עגול בנושא חוזר רשם מ.נ. 43 ועדכון הוראות עבודה לבחינת בקשות לצווי הארכה

 
|07/03/2019 |

ביום 7.1.2019 פורסם להתייחסות הציבור קול קורא בנושא עדכונו או ביטולו של חוזר רשם מ.נ. 43 "צווי הארכת תקופת הגנה של פטנטים- הודעות על חידושים ושינויים בפנקס התכשירים" (28.3.2005) וכן לעדכון הוראות עבודה לבחינת בקשות לצווי הארכה.​

המועד להגשת הערות הציבור לחוזרים אלה הסתיים ביום 7.2.2019.
בהמשך לפרסום זה, הרשות תקיים שולחן עגול לדיון בהערות הציבור בנושאים המוזכרים. המפגש יתקיים ביום א' 7.4.2019, ב' ניסן תשע"ט, בין השעות 14:30-12:30 והוא פתוח לכלל הציבור.
לשם היערכות, המעוניינים להשתתף במפגש מתבקשים להירשם למפגש בכתובת הדוא"ל: TamarK@justice.gov.il
תגובות הציבור אשר נשלחו לרשות ויידונו בשולחן העגול מופיעות בקישורים מטה.
לרשות מסור שיקול הדעת המוחלט אם וכיצד לפעול בעקבות דיון זה ו/או הפניות וההתייחסויות שייעשו בעקבותיו.
נשמח לראותכם!