פרסום טיוטת חקיקת משנה להערות הציבור

 
|08/02/2021 |

שלום רב,
משרד המשפטים פרסם את טיוטת תקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות) (תיקון), התשפ"א-2021.

תקציר:
בשלב ראשוני של מימוש אמצאה לעיתים זקוק הממציא לזמן לכלכל את צעדיו, לגייס מימון ולברר את ההיתכנות המסחרית של אמצאתו. בתקופה זו, עשוי המבקש להיפגע מפרסום אמצאתו בציבור, בטרם הוגשה לגביה בקשה לפטנט. מאידך, ההשקעה בהגשת בקשה לפטנט עצמה היא רבה. 
מטרת התקנות המוצעות היא ליצור מסלול בישראל להגשת בקשה ארעית לפטנט בצורה פשוטה וזולה, לבחירת מבקש הפטנט, אשר יאפשר למבקש להקדים ולהגיש את בקשתו לפטנט, זאת בשל חשיבות תאריך הגשת בקשה לפטנט. הצורך בהסדר זה בישראל עלה לאור השימוש הנרחב בידי מבקשים ישראלים במסלול דומה הקיים בארה"ב, וכדי לאפשר למבקש הישראלי שירות דומה, נגיש ובשפה העברית.
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"א באדר, התשפ"א 23/2/2021 בשעה 23:59.