סגירת משרדי רשות הפטנטים בחג הפסח תשפ"א

 
|24/03/2021 |

לציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין
 
שלום רב,
 

כמו כן, בתאריכים אילו לא יינתן מענה טלפוני. המענה יתחדש ביום א' - 04.04.2021.