עדכונים בדבר שינויים בסדרי פעילות רשות הפטנטים לאור התפרצות נגיף הקורונה

 
|15/03/2020 |

לציבור המבקשים, עורכי הפטנטים ועורכי הדין
 
שלום רב,
 
לאור המצב, יש להימנע מלהגיע לרשות באופן פיזי, למעט לשם הגשת מסמכים בתיבת ההפקדה ליד עמדת השומר.
בשלב זה עבודת הרשות נמשכת כסדרה, למעט קבלת קהל פרונטלית.
ניתן ליצור קשר טלפוני עם הרשות כרגיל, ולהגיש מסמכים באופן מקוון.
עד תום חופשת הפסח (19.4.2020), הדיונים הקבועים בבית הדין מבוטלים, מועדים חדשים יתואמו על ידי מזכירות בית הדין.

הודעות בדבר שינויים בסדרי פעילות הרשות יישלחו ברשימת התפוצה,

וכן יופיעו בדף חדשות ועדכונים שבאתר האינטרנט של רשות הפטנטים.