עדכון לציבור בדבר אופן פעולת הרשות בתקופת הקורונה

 
|26/04/2020 |

​פורסמה הודעת עדכון על אופן פעולת הרשות בתקופת הקורונה במידע המשפטי.