בחינות לעורכי פטנטים - מועד יוני 2021

 
|19/04/2021 |

​שלום רב,

מצורפת הודעה בדבר בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד יוני 2021.