חדשות ועדכונים

 

כתבות מרכזיות

|20/08/2018 |

טיוטת תקנות העיצובים, התשע"ח – 2018

 

​ ​​​


 מצורף בזאת לעיון הציבור טיוטת תקנות העיצובים כפי שאושרה בידי שרת המשפטים. 
כאמור בפתח התקנות, חלק מן התקנות ממתינות לאישור ועדת הכלכלה טרם פרסומן וכניסתן לתוקף. 
עם כניסת התקנות לתוקף נודיעכם.

להלן טיוטת התקנות:
טיוטת תקנות העיצובים (היפר קישור)