הודעה לציבור - קיום דיונים בבית הדין ברשות החל מיום 14.02.2021

 
|11/02/2021 |

החל מיום 14.2.2021 ישובו הדיונים הקבועים בבית הדין שברשות הפטנטים להתנהל כסדרם, תחת המגבלות הקבועות בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות), תש"ף-2020, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות).