אופן פעולת הרשות בתקופה שמיום 8 בינואר 2021 ועד יום 21 בינואר 2021

 
|10/01/2021 |

כחלק ממכלול המאמצים למניעת התפשטות נגיף הקורונה, הממשלה החליטה על תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות), התשפ"א- 2021 (להלן: "תקנות הידוק הגבלות"). תקנות אלו יחולו בתקופה שמיום כ"ד בטבת התשפ"א (8 בינואר 2021) עד יום ח' בשבט התשפ"א (21 בינואר 2021) (להלן: "תקופת הידוק ההגבלות").