הודעת הבהרה בדבר אופן פעולת רשות הפטנטים

 
|25/03/2020 |

בהמשך להודעת הרשות מיום 22.3.2020 רצ"ב הודעה נוספת בדבר פעילות הרשות עד 1.5.2020.

Further to the announcement published on 22.03.2020, hereby is a clarification regarding ILPO operation.