WIPO מזהיר שוב את מגישי הבקשות הבינלאומיות בדבר דרישות תשלום מטעות שמקורן אינו במשרדיו

 
|28/12/2014 |

הארגון הבינלאומי לקניין רוחני (WIPO) מזהיר שוב את מגישי הבקשות הבינלאומיות לרישום פטנטים וסימני מסחר מפני הצעות מטעות לתשלום אגרות, שמקורן אינו במשרדי WIPO . הודעת האזהרה מיום 19.12.14 מתריעה מפני מקרה נוסף שבו נשלחות הצעות לתשלום אגרות על ידי ארגון המשתמש בשם ולוגו הדומים עד כדי להטעות לאלה של ארגון WIPO.

 


​להודעת הרשם לעניין הודעת אזהרה של WIPO (מיום 20.6.11 ) לחץ כאן.