הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|03/08/2020 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר​

​במהלך חודש אוגוסט 2020 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה במהלך סוף חודש אפריל וחודש מאי 2020.