הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|03/05/2021 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר​​

​במהלך חודש מאי 2021 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה ​במהלך חודש ינואר ופברואר 2021.