הודעה בדבר מועד בחינת בקשות לרישום סימני מסחר

 
|01/01/2019 |

​להלן מועדי בחינת בקשות לאומיות / בין-לאומיות לרישום סימני מסחר

​במהלך חודש ינואר 2019 צפויה מחלקת סימני מסחר לסיים לבחון בקשות לאומיות/בינלאומיות שהוגשו/הגיעו למחלקה במהלך חודשי מאי ויוני 2018.