במסגרת ההכנות לכניסתו לתוקף של חוק העיצובים יושבת אתר ההגשה המקוון של מחלקת מדגמים מליל 06/08/2018 שעה 23:59 ועד לבוקר המחרת כניסת חוק העיצובים לתוקף 07/08/2018.

 
|05/08/2018 |

עימכם הסליחה!