שינוי בחוק הלאומי של ארה"ב

 
|28/10/2012 |

​עקב שינוי בחוק הלאומי של ארה"ב, החל מתאריך 16/09/2012, אין יותר צורך לציין את הממציא כמבקש עבור ייעוד ארה"ב.

מתאריך זה מומלץ לרשום כדלהלן:


המבקש, שבעבר צוין כמבקש לכל המדינות היעד מלבד ארה"ב יירשם כמבקש לכל מדינות היעד.
הממציא, שבעבר צוין כממציא וכמבקש בארה"ב בלבד יצוין מעתה כממציא בלבד.