שדרוג והרחבת יכולות החיפוש באתר חיפוש המדגמים

 
|15/05/2018 |

 
רשות הפטנטים שמחה להודיעכם על שדרוג והרחבת יכולות החיפוש באתר חיפוש המדגמים. באתר הוספו שדות חיפוש חדשים וכעת ניתן לבצע חיפוש על פי הסטטוס הנוכחי של המדגם באמצעות השדה "סטטוס נוכחי" וכן על פי המצב ההיסטורי של המדגם באמצעות השדה "אירוע בבקשה".
 
שינוי נוסף שבוצע הוא הפרדת אתר החיפוש באנגלית מאתר החיפוש בעברית.
 
אתר החיפוש בעברית נותר בכתובת הבאה:
 
אתר החיפוש באנגלית פועל בכתובת שלהלן:
 
הננו מקווים שהרחבת יכולות החיפוש תקל ותיטיב עם ציבור המבקשים.