שיתוף הציבור בתכנית העבודה של רשות הפטנטים לשנת 2021

 
|29/10/2020 |

רשות הפטנטים מעוניינת לשתף את הציבור, לקבל רעיונות, התייחסויות והצעות, החל משלב גיבוש תכנית העבודה וזאת כבר בשנת העבודה הקרובה, שנת 2021.

אנו מצויים כעת בשלב הגיבוש של התכנית. תכניות העבודה מאושרות סופית על ידי מנכ"ל/ית משרד המשפטים במהלך חודש דצמבר 2020. הנהלת הרשות מבקשת להתמקד בקול הקורא הרצ"ב במספר מוקדי פעילות בהן היא מבקשת את שיתוף הציבור:
 
א. הנגשת מידע ומתן הדרכות לציבור (ערוצים, סוגי מידע, קהלים).
ב. הנחיות ונהלים.
ג. הפריה הדדית בין הציבור לבין הרשות.
ד. מחשוב.
 
לשם כך ניסחנו שאלון קצר שיהיה פתוח לתגובות עד יום 12.10.20.
בתאריך 14.10.2020 יתקיים מפגש העוסק בנושאים שפורטו לעיל.
 
 
רצ"ב סיכום המפגש עם הציבור, לאחר סיכום התשובות לשאלון והמפגש שנערך ב14.10.2020 בנושאים שפורטו לעיל.