פרסום פרוטוקול ותשובות לשאלות ממפגש עורכי הפטנטים ובוחני הפטנטים מתאריך 22.10.2018

 
|02/12/2018 |

פרוטוקול המפגש בתחום הכימיה, הפארמה והביולוגיה פורסם לעיון הציבור

לנוחיותכם, מצ"ב קובץ הפרוטוקול וקובץ התשובות של נציגי רשות הפטנטים

​פרוטוקול המפגש בתחום הכימיה, הפארמה והביולוגיה ותשובות נציגי רשות הפטנטים פורסם לעיון הציבור