פרסום פרוטוקול ממפגש עורכי הפטנטים ובוחני הפטנטים מתאריך 11.12.2018

 
|07/01/2019 |

​לנוחיותכם, מצ"ב קובץ הפרוטוקול מהמפגש השלישי בין בוחנים לעורכי פטנטים ברשות הפטנטים​

​פרוטוקול המפגש בתחום המחשבים והתקשורת פורסם לעיון הציבור