הודעה על קיום בחינות עורכי הפטנטים - יוני 2019

 
|14/04/2019 |

​​פורסמו פרטים אודות בחינות ההסמכה הקרובות לקבלת רישיון עורך פטנטים למועד יוני 2019

​לעיון בפרטים המלאים אנא היכנסו לעמוד הבחינות ורישוי עורכי הפטנטים.
תשומת לב הנבחנים כי בהתאם לתקנה 126(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 על טפסי ההרשמה להגיע למשרדי רשות הפטנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.