הודעה על קיום בחינות עורכי הפטנטים - דצמבר 2018

 
|11/10/2018 |

​פורסמו פרטים אודות בחינות ההסמכה הקרובות לקבלת רישיון עורך פטנטים למועד דצמבר 2018

לעיון בפרטים המלאים אנא היכנסו לעמוד הבחינות ורישוי עורכי הפטנטים.
תשומת לב הנבחנים כי בהתאם לתקנה 126(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 על טפסי ההרשמה להגיע למשרדי רשות הפטנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.