עדכון אגרות 2019

 
|26/12/2018 |

​​להלן הודעה בדבר עדכון סכומי האגרות החל מיום 01.01.2019