פרסום הוראות עבודה מתוקנות, לבחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם, באתר המחלקה

 
|31/03/2019 |

מהדורה חדשה של הוראות העבודה שלהלן הועלו לאתר האינטרנט של רשות הפטנטים, כדלקמן:

•         מהדורה 8 של הע' 40.3 - בחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם.
•         מהדורה 10 של הע'- ב/40.3 - נספח ב' - הנחיות לבחינת בקשה לרישום עיצוב/מדגם.
•         מהדורה 1 של הע'- ו/40.3 - נספח ו' – הוראות לחיפוש פרסום קודם בעיצוב/מדגם.

ניתן לעיין במהדורות העדכניות של הוראות העבודה בקישור הבא:

הוראות העבודה מחלקת עיצובים (מדגמים)
 תשומת לב הציבור מופנית להוראת העבודה החדשה, נספח ו' –הוראות לחיפוש פרסום קודם בעיצוב/מדגם.