הודעה בדבר שינויים בזמני קבלת קהל ברשות הפטנטים

 
|07/12/2017 |

​בשל יציאה להשתלמות יחולו שינויים בקבלת קהל ברשות.

​בשל יציאה להשתלמות שנתית של כל עובדי משרד המשפטים, לרבות עובדי רשות הפטנטים, בין התאריכים 10-12.12.2017 יחולו שינויים בקבלת הקהל בחלק ממחלקות רשות הפטנטים, ויינתן מענה חלקי במחלקות הרשות.

השירותים המקוונים יהיו זמינים.

ההודעה האמורה אינה מתייחסת לאפשרות הגשת מסמכים לרשות, אותם ניתן יהיה להגיש כרגיל לכל אורך היום.