עדכון אגרות 2018

 
|31/12/2017 |

​להלן הודעה בדבר עדכון סכומי האגרות החל מיום 01.01.2018