בחינות לקבלת רישיון עורך פטנטים מועד מאי-יוני 2018

 
|21/03/2018 |

​פורסמו פרטים אודות בחינות ההסמכה הקרובות לקבלת רישיון עורך פטנטים למועד מאי-יוני 2018.

 

לעיון בפרטים המלאים אנא היכנסו לעמוד הבחינות ורישוי עורכי הפטנטים

 

תשומת לב הנבחנים כי בהתאם לתקנה 126(א) לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), תשכ"ח-1968 על טפסי ההרשמה להגיע למשרדי רשות הפטנטים לא יאוחר מחודש לפני מועד הבחינה.