טיוטת תקנות העיצובים, התשע"ח-2018

 
|15/01/2018 |

פורסמה טיוטת תקנות העיצובים, התשע"ח-2018

 
הציבור מוזמן לעיין בנוסח הטיוטה ולהגיש את הערותיו עד ליום י"ט בשבט התשע"ח (04/02/2018).
 
את ההערות יש להגיש באמצעות אתר קשרי ממשל