פרסום הודעת רשם - הקדמת בחינה עבור בקשות לפטנט העוסקות בהתמודדות עם נגיף הקורונה

 
|21/04/2020 |

​לתשומת לבכם, היום (21/04) פורסמה הודעת הרשם בדבר הקדמת בחינה עבור בקשות לפטנט העוסקות בהתמודדות עם נגיף הקורונה.