הודעה על עדכון אתר ההגשה המקוון

 
|15/05/2018 |

הרינו להודיעכם כי כחלק מהכנות רשות הפטנטים לכניסתו לתוקף של חוק העיצובים, התשע"ז-2017, עלתה לאתר מחלקת מדגמים גרסה חדשה של אתר ההגשה המקוון.
 
תשומת ליבכם לכך שסדר שדות המילוי וסדר הלשוניות וכותרתן שונו במקצת, אך ככלל, תהליך הגשת הבקשה נותר זהה.
 
לנוחותכם להלן הקישור לאתר ההגשה המקוון: