עדכונים מטעם רשם הפטנטים

 
|10/05/2020 |

​הודעות רשם הפטנטים, העיצובים וסימני המסחר בדבר אופן פעולת הרשות והנחיות לקהל המגיע לדיונים בפני הרשם בתקופת הקורונה פורסמו לציבור.