מתכונת פעילות רשות הפטנטים במהלך הסגר השלישי

 
|27/12/2020 |

לאור החלטת הממשלה בדבר סגר הצפוי להיכנס לתוקף החל מיום ראשון, 27.12.2020, ולמען הסר ספק, אנו מודיעים בזאת כי הדיונים הקבועים בבית הדין שברשות הפטנטים במהלך סגר זה יתנהלו כסדרם בהתאם למגבלות ה"תו הסגול".
 
 בעלי דין המעוניינים לקיים את הדיון בעניינם בהיוועדות חזותית רשאים להגיש בקשה מתאימה.