מידע משפטי

 • החלטות רשם

  אוסף החלטות שניתנו על ידי הרשם בהליכים משפטיים בנושאי פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור.
 • חוזרי רשם

  חוזרי הרשם הם הוראות נוהל שמוציא מעת לעת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר כדי להבהיר את נוהלי העבודה באגף. 

 • טיוטות חוזרי רשם לעיון והערות הציבור

  בעמוד זה ניתן למצוא את טיוטות חוזרי הרשם המפורסמות לעיון והערות הציבור

 • הודעות רשם

  הודעות הרשם הם עדכונים שוטפים שמוציא מעת לעת רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר לעדכון רשמי הפטנטים לקוחות רשות הפטנטים.

 • חוקים ותקנות

  חוק ותקנות הפטנטים הם הסדר אופן פעילות רשות הפטנטים באמצעות חקיקה.
  תקנות אילו מתייחסות לסדרי נוהל כלליים, אגרות, סידרי רישום, קיבול הבקשה, התנגדות למתן פטנט, מתן הפטנט, תשלום אגרות חידוש, תיקון הפטנט, ביטול פטנט, רשיונות כפיה, עורכי פטנטים, הלשכה והרשם, ועדות, אמצאות בשירות ועוד.

 • דו"ח דיונים

  צפי הדיונים המתקיימים ברשות הפטנטים לחודש המצוין בו.​