הודעות רשם

הודעות רשם
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 50-41 מתוך 237 תוצאות
תוצאות 50-41 מתוך 237 תוצאות
להרחבהקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ וורד07-01-2019
הודעה לציבור בדבר חוזר רשם מ.נ. 43
קובץ PDF20-09-2018
יציאה לחופשה מרוכזת לרגל חג הסוכות
קובץ PDF28-03-2018
הודעה על סגירת משרדים - פסח 2018
קובץ PDF29-01-2018
הודעה בדבר סמינר פתוח לציבור בשיתוף רשות הפטנטים בנושא ציונים גיאוגרפיים וכינויי מקור למוצרים חקלאים
קובץ וורד18-01-2018
הודעה בדבר שיתוף הציבור בתהליך עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט בשנת 2018
קובץ וורד31-12-2017
הודעה בהתאם לחוזר רשם 14-2012 -עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט, הודעה מיום 31.12.17
קובץ וורד03-12-2017
הודעת רשות הפטנטים בדבר המשך שיתוף פעולה עם משרד הפטנטים האירופאי
קובץ PDF20-11-2017
הערות הציבור להצעות לעדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט
קובץ וורד19-11-2017
כניסתן לתוקף של תקנות הפטנטים (הארכת תקופת הגנה - סדרי דין בבקשה לצו, בהתנגדות לצו ובבקשה לביטול) (תיקון), התשע״ח-2017
קובץ וורד08-11-2017
שולחן עגול תקנות עיצובים - עורכי דין - מצע לדיון
ERROR