הודעות רשם

הודעות רשם
מתאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
עד תאריך
בחר תאריך מתוך לוח השנה.
תוצאות 40-31 מתוך 237 תוצאות
תוצאות 40-31 מתוך 237 תוצאות
להרחבהקובץ   תאריךממויין לפי תאריך בסדר יורד
קובץ PDF03-11-2019
הקדמת בחינה של בקשות שהוגשו בישראל ללא תביעת דין קדימה מבקשה אחרת, ואינן בקשות בינלאומיות המייעדות את ישראל
קובץ PDF05-09-2019
זמנים מקסימליים למתן שירות
קובץ PDF30-06-2019
הארכת תקופת הגנה של פטנטים והגשת עדכונים הנוגעים לרישומם של תכשירים רפואיים
קובץ PDF19-06-2019
בחירת פוסקת בקניין רוחני
קובץ PDF17-04-2019
הודעה בדבר סגירת משרדי רשות הפטנטים בחג הפסח תשע"ט
קובץ PDF20-03-2019
הודעת רשם בדבר הצטרפות לספרייה הדיגיטלית של מסמכי דין הקדימה
קובץ PDF06-03-2019
הודעת רשם בדבר שיתוף הציבור בתהליך עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט בשנת 2019
קובץ PDF25-02-2019
הודעה בהתאם לחוזר רשם 14/2012 -עדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט, הודעה מיום 25/02/2019
קובץ וורד08-01-2019
הערות הציבור להצעות לעדכון הוראות העבודה לבחינת בקשה לפטנט
קובץ PDF08-01-2019
הצעה לעדכון הנחיות הבחינה 2018
ERROR