טיוטות חוזרי רשם לעיון ולהערות הציבור

 
 בהתאם לסעיף 3 לחוזר 001/2011 – כללי, הציבור מוזמן להעביר הערותיו לטיוטות אלה במשך שבועיים ממועד הפרסום, עד יום 20/09/2018 לתיבת הדואר MitmahePatents@justice.gov.il.