בחינות לדוגמא 2020

 
בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד יוני 2020