בחינות לדוגמא 2018

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד נובמבר 2017: