בחינות לדוגמא 2013

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד דצמבר 2013:

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד מאי 2013: