בחינות לדוגמא 2012

 

​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד אוקטובר 2012:

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד פברואר 2012: