בחינות לדוגמא 2011

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד יולי 2011:

 

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד ינואר 2011:​

ביוטכנולוגיה:

 

אלקטרוניקה:

 

כימיה:

 

מכניקה:

 

מחשבים:

 

בחינות בשפות: