בחינות לדוגמא 2010

 
בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד יוני 2010