בחינות לדוגמא 2008

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד אפריל 2008: