בחינות לדוגמא 2021

 
​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד ינואר 2021