בחינות לדוגמא 2015

 
בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד יוני 2015: