בחינות לדוגמא 2016

 
​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד ספטמבר 2016.