בחינות לדוגמא 2017

 

​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד מרץ 2017

 

בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד נובמבר 2017