בחינות לדוגמא 2019

 

​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד יוני 2019

​בחינות בכתב לעורכי פטנטים, מועד דצמבר 2019