מאגר שאלות בעל-פה

 
עדכון אחרון: 23/09/2020
 
להלן מאגר שאלות אשר נשאלו בשנים האחרונות במסגרת בחינות ההסמכה בעל פה לעורכי פטנטים.
מאגר זה יתעדכן מעת לעת בהתאם לשאלות שיינתנו במועדים עתידיים.
 
מודגש שהמאגר מפורסם לנוחות הציבור בלבד ואינו מאגר מחייב וממצה.