מידע סטטיסטי על פעילות הרשות

 
בכל שנה מוגשות כ-6,000 בקשות פטנטים. 

בשנת 2015 הוגשו 6,904 בקשות לרישום פטנטים וניתנו בסך הכל 4,492 פטנטים באותה שנה. 
  • למחלקת מדגמים הוגשו בשנת 2015 1,046 בקשות למדגם, ואושרו 1,068 בקשות. 
  • למחלקת סימני מסחר הוגשו בשנת 2015 10,453 בקשות לרישום סימן מסחר, ונרשמו 7,611 סימנים.  

 

בקשות פטנטים מול פטנטים שהתקבלו בשנים 2006-2015

בקשות פטנטים שהוגשו בשנת 2015 לפי תחומים

​בקשות ירוקות - 2015​
 

  • סטטיסטיקות נוספות אודות פעילות רשות הפנטים ניתן למצוא בדו"חות השנתיים של הרשות.