אודות רשות הפטנטים

 
התפקיד העיקרי של רשות הפטנטים הוא לאפשר הגנה משפטית על קניין רוחני תעשייתי בישראל, באמצעות רישום פטנטים, מדגמים, סימני מסחר וכינויי מקור. מתן הזכות מותנה בבחינת הבקשה לרישום, בחינה שייעודה להבטיח כי ההגנה הבלעדית שמקנה הרישום תוענק למבקש, בלא לפגוע בזכויות החוקיות של אחרים.

רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, מוסמך לנהל הליכים משפטיים בענייני ערעורים על החלטות בוחנים, התנגדויות לרישום ובקשות לביטול זכויות. כמו כן, הרשות מספקת מידע והדרכה לקהל בנושא פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, ומידע על אודות תפקידיה ומטרותיה של הרשות.
 
באמצעות מחלקת PCT ברשות הפטנטים מתקבלות בקשות בין-לאומיות לרישום פטנטים, המטופלות לפי אמנת PCT.
נציגי הלשכה משתתפים בישיבות הוועדות העוסקות בענייני חקיקה ונהלים בנושא הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר.

מחלקות הרשות:

 

לצדן פועלת המחלקה המשפטית המשותפת לכל הרשות.