תקן ISO 9001

 
​הסמכת רשות הפטנטים לתקן ISO 9001

​לרשות הפטנטים התעדה ליישום מערכת ניהול איכות בהתאמה לתקן ISO 9001:2015.

 

מערכת ניהול האיכות ברשות הפטנטים הותעדה לראשונה באוגוסט 2010 לתקן ISO 9001. ההתעדה הראשונה ניתנה למחלקת הפטנטים ובשנה לאחר מכן הורחבה ההתעדה לכל מחלקות הרשות: סימני מסחר, מדגמים וPCT ולכל פעילויותיה.


במסגרת מערכת ניהול האיכות הוגדרו תהליכי העבודה, מבוצעת בקרת איכות ונקבעו מדדים לתהליכים המרכזיים. הוראות העבודה לפיהן מבוצעת בחינת הבקשות מפורסמות לציבור.


יישום והטמעת מערכת ניהול איכות ברשות הפטנטים מהווה יישור קו עם משרדי פטנטים מובילים בעולם. הדבר מבטא את מאמצי רשות הפטנטים להעניק שירות לציבור ברמה העומדת בסטנדרטים בינלאומיים.

 

מדיניות האיכות